Wapno, a nawozy mineralne, azotowe, NPK

Wapno, a nawozy mineralne, azotowe, NPK

Wapno węglanowe a nawozy azotowe, fosforanowe i potasowe

Wapnowanie to jedyny skuteczny sposób regulacji odczynu gleby. Wykonujemy je nie tylko w celu podniesienia pH gleby, ale również po to, by przyswajalność głównych pierwiastków plonotwórczych takich jak azot potas i fosfor była wyższa. Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty wapnowania, należy wiedzieć w jaki sposób nawozy np. azotowe zakwaszają glębę oraz jak reagują one na wapno węglanowe. Rośliny potrzebują wszystkich tych pierwiastków oraz mikroelementów, dlatego tak ważne jest, by prawidłowo wykonywać nawożenie i wapnowanie. Zabiegi te wpływają wzajemnie na siebie. 

Nawozy azotowe a wapno

Nawozy azotowe, które zawierają azot można podzielić na cztery grupy: nawozy amonowe, nawozy saletrzane, nawozy saletrzano-amonowe oraz amidowe. Nawozy saletrzane nie zakwaszają gleby, czyli nie wpływają na jej pH. Z kolei nawozy amidowe, do których należy mocznik działają dość wolno, w związku z tym w początkowej fazie po zastosowaniu nawozu pH gleby wzrasta, jednak dalsze działanie mocznika powoduje spadek pH, dlatego przyjmuje się, że powoduje w dłuższym okresie czasu zakwaszenie gleby. Nawozy saletrzano-amonowe zdecydowanie bardziej zakwaszają glebę, a wśród nawozów azotowych to nawozy amonowe przyczyniają się do największego spadku pH gleby. Zatem jak stosować WAPNA POLCALC III Generacji przy nawozach azotowych? Nie mieszać z nawozami amonowymi. Uwalniany jest wtedy do atmosfery wolny amoniak, który ma toksyczny wpływ na rośliny, szczególnie w wczesnej  fazie ich wzrostu. W konsekwencji efekt jest odwrotny od zamierzonego. Wapna węglanowego, które znajduje się w tym nawozie nie mieszamy z obornikiem, siarczanem amonu (pylistym) i fosforanem amonu (granulowanym) np Polidap-em. Dodatkowo zalecane jest by pomiędzy zastosowaniem wapna a tych trzech wymienionych nawozów zastosować odstęp wynoszący od 4 do 8 tygodni.

Nawozy fosforowe a wapno

Nawozy fosforowe najczęściej stosowane są przedsiewnie, zazwyczaj pod jesienną orkę. Prawidłowe stosowanie wapna nawozowego oraz nawozu fasforowego również wymaga chociaż podstawowej wiedzy.  Przede wszystkim fosfor odgrywa ważną rolę w całym okresie wegetacji roślin. Są trzy fazy w których jego znaczenie wzrasta. Pierwsza z nich ma miejsce, gdy roślina buduje swoje korzenie oraz pędy naziemne. Druga to wiosenne ruszenie wegetacji u roślin ozimych, a trzecia to kwitnienie i dojrzewanie ziarna lub nasion. Bardzo ważny jest odczyn gleby, to on wpływa na przyswajalność fosforu. Gleba o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego powoduje że fosfor ruchomy staje się lepiej przyswajalny dla roślin. Z kolei gleby silnie zakwaszone i alkaiczne przyczyniają się do spadku tej przyswajalności.

Jak stosować wapna przy nawozach fosforowych?

Nawozu wapnowego nie mieszać z nawozami fosforowymi, które są rozpuszczalne w wodzie, gdyż fosforany uzyskają formę nierozpuszczalną w wodzie- a więc ich przyswajalność będzie niska. Najpierw należy zadbać o optymalne pH gleby, a dopiero potem na tak przygotowane podłoże stosować nawozy fosforowe. Pozwoli to uzyskać oczekiwane efekty. Wapna węglanowego nie mieszamy z fosforanem amonu (granulowanym) np Polidap-em, Super Fosfatem (pylistym). Pomiędzy wapnowaniem a stosowaniem tych nawozów należy zachować odstęp 4-8 tygodni.

Nawozy potasowe a wapno

Na terenie Polski większość gleb charakteryzuje się niskim poziomem potasu. Dostarczenie tego pierwiastka w nawozach jest zatem istotne. Ale czy stosowanie nawozów potasowych i wapna wymusza pewien określony schemat działania?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: NIE.

Nawozy te można stosować po sobie, nie istnieją żadne wyraźne przeciwwskazania. Warto jedynie pamiętać, że aby przyswajalność potasu była zadowalająca pH gleby powinno mieścić się w przedziale 5,5-7,2.  Wapno (kreda), a nawozy NPK podsumowanie Podsumowując nawożenie zawsze należy planować. Odpowiednio przygotowane podłoże, czyli gleba o odczynie lekko kwaśnym i obojętnym umożliwi osiągnięcie najlepszych efektów z nawożenia potasem fostorem, czy azotem. W innym przypadku może się okazać że pierwiastki te na glebach kwaśnych będą miały słabą przyswajalność, a wydane na nawozy pieniądze nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.Wapnowanie jest bardzo ważne, ale wykonujmy je prawidłowo. 

Wapno węglanowe można łączyć z:

1. mocznikiem
2. Polifoską
3. Super Fosfatem
4. mączką fosforytową
5. solami potasowymi
6. siarczanem potasowym