Jak często odkwaszać glebę? Poradnik rolnika

Jak często odkwaszać glebę? Poradnik rolnika

Odkwaszanie gleby - częstotlowość

Pytanie to nurtuje wielu rolników. Niestety odpowiedź na nie jest niezwykle trudna. Nie istnieją żadne uniwersalne zasady ani prawdy, które można by przekazać jako pewnik. Na zakwaszenie gleby wpływa tak wiele czynników, że tylko pomiary pH gleby mogą dać rolnikowi odpowiedź, jak często gleba na jego polu ulega zakwaszeniu. Zakwaszanie to proces ciągły, może się jedynie różnić intensywnością. Czasami kolejne wapnowanie jest konieczne po kilku miesiącach, a czasem po roku a u niektórych dopiero po 3 latach. Jedynie co możemy zalecić rolnikom to badać glebę i prewencyjnie regularnie stosować nawozy wapniowe. Lepiej stosować mniejsze dawki ale częściej. Nasz wpływ na proces zakwaszania jest ograniczony, a to dlatego, że na zakwaszenie wpływa wiele czynników w dużej mierze niezależnych od człowieka. Najbardziej powszechne z nich postaramy się przedstawić w dalszej części artykułu.

 

Po pierwsze wymywanie

Nawóz wapniowy działa w dół grawitacyjnie i szybko. Umożliwiają mu to między innymi opady deszczu. Niestety część CaO jest wymywana wgłąb gleby. Szczuje się że jest to wielkość rzędu od 50 do kilkuset kilogramów na powierzchni jednego hektara. Proces wymywania jest intensywniejszy u rolników którzy jednorazowo stosują duże dawki wapna. Dodatkowo warto tu wspomnieć o tym by przeprowadzać proces nawożenia po wierzchu (wysiewać nawóz na wierzch gleby), ponieważ on sam przedostanie się w niżej położone warstwy. Działając na całą glebę nie omijając warstwy ornej- jak ma to miejsce w przypadku wysiewania nawozu pod orkę.

 

Po drugie kwaśne deszcze

Ostatnimi czasy dużo mówi się zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej o jakości powietrza. Niestety w Polsce normy zanieczyszczenia szczególnie w dużych miastach są przekroczone wielokrotnie. Podczas deszczu woda opadowa wraz z wszystkimi szkodliwymi substancjami znajdującymi się w powietrzu trafia do gleb, co w konsekwencji prowadzi do ich zakwaszenia. W zależności od tego w jakim rejonie Polski znajdują się nasze pola uprawne sama neutralizacja kwaśnych deszczy wymaga od rolnika zastosowania wapna w ilości 20-40 kg na hektar.

 

Po trzecie wynoszenie wapna razem z plonami

Rośliny w trakcie wzrostu pobierają wapń z gleby, rolnicy oczywiście nie mają wpływu na procesy fizjologiczne roślin. Zbierając plony wapno to jest „wynoszone” z gleby razem z roślinami. Zatem jest to również czynnik zakwaszający glebę, na który nie mamy wpływu. Szacuje się że w ciągu roku straty związane z ubytkiem CaO z gleby wynoszą około 40 kilogramów na hektar.

 

Po czwarte nawozy azotowe i siarkowe

Stosowanie nawozów mających na celu dostarczenie substancji odżywczych roślinom jest niezbędnym elementem nawożenia. Azot to pierwiastek o którym nie można zapominać jeżeli chcemy osiągać wysokie plony. Nie od dziś wiadomo że zarówno siarka jak i azot zakwaszają glebę. Na neutralizację 1kg azotu rolnik potrzebuje 1-1,5 kg CaO, a na neutralizację 1kg siarki ok. 2 kg CaO. Z danych statystycznych wynika, że aby zneutralizować straty CaO w związku z użyciem nawozów azotowych rolnik musiałby użyć od 70 do 110 kg na hektar nawozu wapniowego (przy założeniu zastosowania 70 kg azotu na hektar, jak miało to miejsce w 2012 r.).

 

Jak duża jest strata CaO z hektara w tracie roku?

W zależności od jakości powietrza, ilości używanych do uprawy nawozów azotowych i innych opisanych powyżej czynników, strata ta, wynosi co najmniej 140 kg z hektara. A w przypadku upraw charakteryzujących się wysokim stopniem intensywności nawet ponad 200 kg z hektara. Procesu zakwaszenia nie da się powstrzymać. Jedynym skutecznym sposobem na walkę z tym procesem jest prawidłowe stosowanie nawozów wapniowych, które pozwolą na zneutralizowanie kwaśnego pH gleby. Wapnowanie gleby ma znaczenie fundamentalne.